Support


På denna sida finns resurser som kan vara till hjälp vid schemaläggning med Oreda Schema.

Användarguiden


Användarguiden beskriver vanliga situationer och inställningar vid schemaläggningen.

Användarguide för Oreda Schema (PDF)

Hjälp via kontaktformulär


Du kan använda kontaktformuläret nedan om du har en fråga.

Hjälp via e-post


Det går bra att höra av sig via e-post. Du hittar e-postadressen på Kontakt-sidan .

Introduktions-videor


Videorna nedan är korta beskrivningar på hur man använder schemaverktyget.

Video: Komma igång med Oreda Schema
Video: Lägga ett klasschema

Vanliga frågor (FAQ)


Jag har glömt mitt lösenord. Hur kan jag logga in igen?

Om du glömt ditt lösenord kan du återställa det på denna sida.

Hur ändrar jag e-postadress för min användare?

Du kan göra detta genom att logga in och gå till Mitt konto. Se användarguiden för en detaljerad beskrivning.

Går det att aktivera tvåfaktorsautentisering för sin användare?

Ja, det går att aktivera tvåfaktorsautentisering, under Mitt konto. Hur man gör finns beskrivet i användarguiden.

Jag har försökt logga in många gånger och nu får jag ett felmeddelande. Hur gör jag?

Av säkerhetsskäl blir ett användarkonto låst när det skett ett stort antal misslyckade inloggningsförsök i följd. Hör av dig om du inte lyckas logga in så hjälper vi dig.

Vilka personuppgifter sparas i Oreda Schema?

Följande personuppgifter sparas eller loggas i tjänsten:

  • Användarens namn
  • Användarens e-postadress
  • IP-adress

Vid betalning via Swish hanteras även ditt telefonnummer.

Hur länge sparas personuppgifterna för min användare?

Personuppgifterna sparas under den tid du använder tjänsten. Personuppgifterna för användare som inte varit loggat in på 37 månader gallras automatiskt. Om du önskar att din användare samt dina personuppgifter raderas i förtid kan du höra av dig.

Var lagras datat för tjänsten?

Personuppgifter samt övrigt data för tjänsten lagras på servrar inom Europeiska unionen.