Kontakt

Frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig!

kontakt@oredaschema.se

Om oss

Idén till Oreda Schema föddes vid läsårsstarten 2016 efter att flera försök att lägga klass- och lärarscheman för hand slutat i oreda.

Schemaverktyget är utformat av en lärare och en systemutvecklare, tillsammans med ett stort antal pedagoger som använder verktyget och genom åren bidragit med förbättringsförslag, önskemål och idéer.

Målet med Oreda Schema är att minska tiden som lärare behöver ägna åt schemaläggning. Verktyget lanserades 2017 och används idag regelbundet av ett tusental pedagoger i Sverige.

Terrefta AB

Oreda Schema förvaltas av Terrefta AB, som även förvaltar tjänsterna:

  • Lokalbokningar.se
    Bokningsverktyg som hjälper föreningar och företag att sköta uthyrning av lokaler.
  • Kyrkstöten
    Planeringsverktyg som hjälper församlingar att hålla reda på vem som medverkar när.