Kontakt


Välkommen att kontakta oss.

E-post: kontakt@oredaschema.se

Om Oreda Schema

Oreda Schema drivs av en lärare och en systemutvecklare. Idén till schemaverktyget föddes i början av läsåret 2016/2017 efter att mycket tid gått åt till att lägga scheman för hand.

Målet med Oreda Schema är att minska tiden som lärare behöver ägna åt schemaläggning.

Verktyget lanserades i januari 2017 och används idag av ett tusental pedagoger i Sverige.

Företagets hemsida