Kontakt


E-post: kontakt@oredaschema.se
Om Oreda Schema

Oreda Schema drivs av en lärare och en systemutvecklare.

Idén till schemaverktyget föddes i augusti 2016 då försök att lägga scheman för hand slutat i oreda.

Målet med Oreda Schema är att minska tiden som lärare behöver ägna åt schemaläggning.

Verktyget lanserades i januari 2017 och används idag av ett tusental pedagoger i Sverige.

Oreda Schema förvaltas under företagsnamnet Terrefta Software.