Om Oreda Schema


Idén till Oreda Schema föddes vid läsårsstarten 2016 efter att flera försök att lägga klass- och lärarscheman för hand slutat i oreda.

Schemaverktyget är utformat av en lärare och en systemutvecklare tillsammans med ett stort antal pedagoger som genom åren bidragit med förbättringsförslag, önskemål och idéer.

Målet med Oreda Schema är att minska tiden som lärare behöver ägna åt schemaläggning. Verktyget lanserades 2017 och används idag regelbundet av pedagoger över hela Sverige.

Oreda Schema förvaltas sedan januari 2022 av Terrefta AB.

Om Terrefta AB


Oreda Schema förvaltas av Terrefta AB (orgnr 559362-7341). Bolaget har som mål att utveckla och förvalta användbara mjukvarutjänster för privatpersoner, föreningar och företag.

Terrefta AB förvaltar även tjänsterna:
Lukujärjestys.fi
Lukujärjestys.fi

Lukujärjestys.fi är den finska motsvarigheten till schemaverktyget Oreda Schema, och riktar sig till pedagoger inom skola och förskola i Finland som ett hjälpmedel för att lägga klass- och lärarscheman.

www.lukujarjestys.fi

Lokalbokningar
Lokalbokningar.se

Ett bokningsverktyg som hjälper föreningar och företag med administrationen kring bokning och uthyrning av lokaler.

www.lokalbokningar.se

Kyrkstöten
Kyrkstöten

Ett planeringsverktyg som hjälper församlingar hålla reda på vem som medverkar när.

www.kyrkstoten.se

Mer information om Terrefta AB och dess tjänster finns på företagets hemsida.