Oreda Schema

Schemaläggning för pedagoger

Schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem.

Schemalägg för 99 kronor per år eller prova gratis i en månad.

Börja lägga schema
Logga in | Skapa konto | Testa utan konto

Exempelschema
Komma igång

Filmklippen nedan visar hur du kommer igång:

Komma igång med Oreda Schema (5 min)

Lägga ett klasschema (6 min)