Oreda Schema

Schemaläggning för pedagoger

Schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem.

Schemalägg för 59 kronor per år eller prova på gratis.


Logga in | Skapa konto | Testa utan konto


Komma igång

Filmklippen nedan visar hur du kommer igång:

Komma igång med Oreda Schema (5 min)

Lägga ett klasschema (6 min)


Sedan 1 januari 2017 har 5 284 användare lagt 21 342 klasscheman och 28 279 lärarscheman med sammanlagt 847 296 lektioner.