Oreda Schema

Schemaläggning för pedagoger

Schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem.

Schemalägg för 79 kronor per år eller använd gratisversionen.


Logga in | Skapa konto | Testa utan konto

Komma igång

Filmklippen nedan visar hur du kommer igång:

Komma igång med Oreda Schema (5 min)

Lägga ett klasschema (6 min)


Skola

En skollicens som omfattar samtliga pedagoger på skolan kostar 1 200 kronor. Mer info


Sedan 1 januari 2017 har 5 341 användare lagt 23 339 klasscheman och 31 581 lärarscheman med sammanlagt 924 288 lektioner.