Oreda Schema

Schemaläggning för pedagoger


Ett schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem.

Använd gratis eller för 95 kronor per år (Premium).

Börja använda

Logga in   |   Skapa konto  |


Introvideor

Så här fungerar schemaläggning i Oreda Schema: