Oreda Schema

Schemaläggning för pedagoger


Schemaverktyg för lärare inom skola, förskola och fritidshem.

Gratis eller Premium för 59 kronor per år.

Börja använda

Logga in   |   Skapa konto  |


Introvideor

Så här fungerar schemaläggning i Oreda Schema: