Fördelar

De flesta som använder Oreda Schema är pedagoger som lägger sitt schema själv eller arbetar administrativt i skolan med ansvar för schemaläggning. Oreda Schema är menat att vara ett enkelt och tillgängligt schemaverktyg för enskilda lärare. Vi som byggt schemaverktyget har strävat efter att hålla det så pass enkelt att det inte ska krävas kurser eller utbildning för att komma igång med schemaläggningen.

Nedan finns några av fördelarna med att ta hjälp av Oreda Schema i schemaläggningen.