Med Oreda Schema kan du...

Lägga klasscheman, personliga lärarscheman,
  ämnen och timplaner

Publicera scheman och lägga schema
  tillsammans med kollegor

Kopiera scheman. Färglägga lektioner

Upptäcka schemakrockar

Skriva ut schemat. Spara schemat till fil