Med Oreda Schema kan du...

Lägga klasscheman
Lägga ditt personliga lärarschema
Göra justeringar på ett ögonblick
Lägga till egna ämnen
Färglägga lektioner
Kopiera scheman
Först lägga ut all elevtid och sedan fördela ämnena
Dela scheman så att andra kan se dem
Lägga schema tillsammans med kollegor
Se vilka lektioner som orsakar schemakrockar
Skriva ut scheman