Funktioner


De flesta som använder Oreda Schema är pedagoger som lägger sitt schema själv eller arbetar administrativt i skolan med ansvar för schemaläggning. Oreda Schema är i första hand menat att vara ett enkelt och tillgängligt schemaverktyg för enskilda lärare. Vi som byggt schemaverktyget har strävat efter att hålla det så pass enkelt att det inte ska krävas kurser eller utbildning för att komma igång med schemaläggningen.

Nedan beskrivs några av schemaläggningsfunktionerna i Oreda Schema. En mer detaljerad beskrivning finns i användarguiden på Support-sidan.

Du som är pedagog kan:

 • Lägga klasscheman
 • Lägga ditt personliga lärarschema
 • Använda färgkoder för ämnen
 • Schemalägga utifrån en timplan
 • Planera gemensamma scheman med kollegor
 • Se hur tidsfördelningen per aktivitet ser ut för varje schema
 • Skriva ut schemat eller spara det till fil

Läs mer om vad du kan göra med schemaverktyget i användarguiden på Support-sidan.

Du som är schemaadministratör kan även:

 • Ange salar för lektioner
 • Enkelt upptäcka schemakrockar
 • Lägga scheman för samtliga pedagoger och klasser på skolan
 • Lägga ett grundschema som medarbetare kan schemalägga utifrån
 • Göra scheman synliga på nätet

Läs mer om vad du kan göra med schemaverktyget i användarguiden på Support-sidan.

Du som är arbetsgivare kan:

 • Ge dina medarbetare ett enkelt och uppskattat schemaverktyg
 • Lägga till användarkonton för nya medarbetare
 • Ta bort användarkonton för medarbetare som lämnar arbetsplatsen
 • Hantera licenser för arbetsplatsen på ett enkelt sätt

Läs mer om Oreda Schema för arbetsplatser på Skola & Kommun-sidan.