Beställa Premium för Skola


Vill du endast ha en användare? Då kan du skapa ett användarkonto här.


Om det inte gäller en skola så kan du ange gruppens eller beställarens namn

Video: Beställa för skola

Presentation av hur en skola kan beställa Premium för sina pedagoger (längd: 5 minuter).


Mer info

Premium för Skola är ett enkelt sätt att skaffa Premium för flera användare. Priset per Premium-licens är något lägre än om varje användare uppgraderar var för sig.

Licenser kan beställas för en skola eller grupp.
Varje licens lägger till ett år med Premium för en användare.
Licenserna kan användas direkt eller allt eftersom.

Länkar

Jämförelse av kontotyper: Gratis och Premium
Användarvillkor för Oreda Schema

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till kontakt@oredaschema.se.