Premium för skola

Fyll i uppgifterna nedan för att beställa Premium för flera användare.


Om beställaren inte är en skola, ange beställarens namn istället.

När Premium aktiveras för en användare så gäller den i ett år från aktiveringsdatumet. Aktiveringen utförs av beställaren med hjälp av aktiveringskoder (se videon nedan för en detaljerad beskrivning).


Mer information


Video: Beställa Premium för skola


Beställa via e-post

Det går även att beställa via e-post (kontakt@oredaschema.se).

Ange kontaktperson (namn och e-postadress), skolans namn (om beställaren är en skola), samt antalet användare.

Efter att beställningen gjorts skickas ett aktiveringsmejl samt faktura via e-post.


Frågor och support

Vid frågor, hör av dig till kontakt@oredaschema.se.