Beställ för skola

Det går att beställa Oreda Schema Premium för flera användare på en gång.


Video: Beställa för flera användare


Hur beställer jag?

Skicka din beställning via mejl till kontakt@oredaschema.se.

Ange kontaktperson (namn och e-postadress), skolans namn, samt antalet användare.

Efter beställning skickas ett aktiveringsmejl och faktura via e-post.

>> Beställ direkt via webbsidan

Fyll i uppgifterna nedan för att beställa.