Skola

Om er skola önskar köpa in flera Premium-licenser så går det att välja mellan en skollicens till ett fast pris eller att köpa en grupplicens för ett valfritt antal användare.

Skollicens

Alla skolans pedagoger får möjlighet att använda Oreda Schema Premium.

Pris: 1 200 kronor | 12 månader
  • Premium för samtliga pedagoger på skolan.
  • Kan enkelt förnyas eller utökas.

Beställning
Ange ungefärlig siffra om antalet varierar

Önskas e-faktura? Ange då fakturamottagare, fakturaadress samt i förekommande fall referensnummer:

Fyll i detta fält endast om ni önskar e-faktura

Grupplicens

Beställ ett valfritt antal användarlicenser för pedagogerna i din skola eller grupp.

Pris: 79 kronor per användare | 12 månader
  • Premium för ett specifikt antal användare.
  • Kan enkelt förnyas eller utökas vid behov.

Beställning
Om beställningen inte gäller en skola så kan gruppens eller beställarens namn anges
Priserna är det totala priset inklusive moms

Kommun

Om er kommun önskar en offert på ett större antal licenser så kan ni kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

För att underlätta licenshanteringen finns möjlighet till ett licensalternativ som kopplas till kommunens e-postdomän.

Välkomna att höra av er till kontakt@oredaschema.se om ni har frågor gällande beställningar.